Articole

Noi reglementări privind facturarea, aplicabile din 2013

Principalele modificări şi clarificări privind facturarea pe care le aduce Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

citeşte mai departe

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce clarificări privind situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate. Astfel, din 2013, emiterea facturii nu este obligatorie pentru următoarele tipuri de operaţiuni, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicită factura.

citeşte mai departe

Factura pentru plata în avans

Pentru sumele încasate în avans pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, societăţile comerciale (sau persoanele impozabile, aşa cum sunt denumite în lege) au obligaţia de a emite factură către beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă.

citeşte mai departe

Factura storno

Factura storno este o factură prin care se rectifică o înregistrare contabilă a firmei, prin scăderea unei sume echivalente cu cea pe care dorim să o modificăm.
Conform articolului 159 alin. (1) din Codul Fiscal, corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:

- în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
- în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul corectat, numărul şi data acestuia, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emit două documente - unul conţinând informaţiile şi valorile corecte şi, concomitent, un alt document cu valorile cu semnul minus din documentul iniţial, în care se înscriu numărul şi data acestuia.

citeşte mai departe

Arhivarea şi păstrarea facturilor

Atât pentru firme, cât şi pentru persoane fizice autorizate, responsabilităţile pentru managementul facturilor nu se limitează la întocmirea corectă a acestora şi la înregistrarea plăţilor. Conform legii, firmele au în plus obligaţia de a păstra şi arhiva facturile şi alte documente financiar-contabile.

citeşte mai departe

Cum întocmim o factură

Odată cu eliminarea facturilor fiscale înseriate şi numerotate la nivel naţional de către Imprimeria Naţională, firmele au posibilitatea să-şi tipărească singure facturile, în acord cu sistemul aplicat în Uniunea Europeană. Altfel spus, fie că sunteţi PFA sau deţineţi o firmă, nu mai sunteţi constrâns să utilizaţi tipizate, ci puteţi defini propriul format pentru facturile dumneavoastră, pe care le puteţi întocmi şi gestiona eficient utilizând un program de facturare.

citeşte mai departe

Crearea şi gestionarea seriilor de facturare

Pe lângă alte elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină o factură, numărul şi seria acesteia sunt informaţii extrem de importante, care identifică unic acest document contabil şi permit controlul fiscal al operaţiunilor societăţilor comerciale.
De aceea, înainte de a începe să emită facturi, orice firmă sau PFA trebuie să-şi definească printr-o decizie internă seriile şi numerotarea facturilor. Dacă înainte de 1 ianuarie 2007, firmele foloseau facturi fiscale înseriate şi numerotate la nivel naţional de către Imprimeria Naţională, după această dată, orice societate îşi poate crea şi tipări propriile facturi, cu respectarea cerinţelor Codului Fiscal.

citeşte mai departe

Cum întocmim o chitanţă?

Documentul financiar-contabil cel mai des utilizat în activitatea agenţilor economici, chitanţa serveşte ca:

- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate (emis în cazul vânzării de produse sau prestării de servicii pentru care plata se face în numerar).

Similar facturii, chitanţa este un document financiar cu regim special de înseriere şi numerotare, iar numerotarea se efectuează în baza unei decizii interne.

citeşte mai departe

Când întocmim un aviz de însoţire a mărfii?

Avizul de însoţire a mărfii este un document financiar-contabil cu o utilizare complexă, care, contrar denumirii, nu se limitează la însoţirea mărfurilor în cadrul operaţiunilor de vânzare, ci include, în anumite situaţii, şi însoţirea bunurilor expediate în diverse alte scopuri, pe timpul transportului acestora.

citeşte mai departe

O parolă puternică, primul pas pentru securitatea datelor online

Odată cu dezvoltarea exponenţială a Internetului din ultimii ani, aplicaţiile online pe care le folosim sunt din ce în ce mai numeroase. Pe lângă contul de email, accesăm, zilnic sau frecvent, site-uri precum Facebook, Amazon, DropBox, Flickr şi aplicaţii de business, iar una din provocările pe care le aduce acest mod de lucru este gestionarea conturilor create pe diverse platforme. Dacă numele de utilizator nu ridică mari probleme (acesta fiind adresa de email pe majoritatea site-urilor şi aplicaţiilor online), reţinerea parolelor pentru fiecare cont nu este treabă simplă, mai ales că de cât de puternică este parola aleasă depinde securitatea datelor noastre.

citeşte mai departe

Facturarea automată, unul din beneficiile facturării online

Dacă firma dumneavoastră oferă servicii pe bază de abonament (aveţi o sală de sport, de exemplu), facturarea automată este o facilitate extrem de utilă a aplicaţiilor de facturi online, care vă ajută să economisiţi timp şi să gestionaţi mai uşor facturile recurente.

citeşte mai departe

Facturarea externă (în valută)

Dacă vă aflaţi, să spunem, în situaţia în care tocmai aţi câştigat un nou client şi acesta din afara graniţelor ţării, credem că ar fi util să trecem în revistă câteva aspecte pe care trebuie să le cunoaşteţi atunci când emiteţi o factură externă.

Conform articolului 155 alin. (5) din Codul fiscal, o factură externă poate fi întocmită în orice limbă oficială a statelor membre ale UE, dar, la solicitarea organelor de control, trebuie asigurată traducerea acesteia în limba română.

Baza de impozitare poate fi înscrisă în valută, dar suma TVA trebuie înscrisă şi în lei.

citeşte mai departe

Elementele obligatorii ale unei facturi

Emiterea unei facturi nu este atât de complicată pe cât se crede în general, deşi mulţi ar delega bucuroşi aceste operaţiuni absolut necesare pentru o firmă. Fie că o întocmim pentru livrarea de marfă, fie pentru prestarea de servicii, sunt câteva elemente pe care trebuie să le avem în vedere şi care trebuie să figureze obligatoriu pe factura pe care dorim să o emitem.

citeşte mai departe

Program de facturare online, soluţie practică pentru antreprenori

Un pas important în administrarea eficientă a oricărei afaceri îl reprezintă fără-ndoială managementul facturilor, monitorizarea vânzărilor şi evidenţa plăţilor. O soluţie potrivită te ajută să economiseşti timp, să lucrezi organizat cu documentele contabile, să gestionezi facturile şi să urmăreşti vânzările şi încasările în cel mai eficient mod posibil.

citeşte mai departe

Cum alegem un program de facturare?

Un program de facturare bun este destul de dificil de ales, mai ales dacă suntem la prima încercare de a folosi un astfel de program. Iată un scurt ghid care ar trebui să ne ajute să facem o alegere inspirată.

citeşte mai departe

Ce este şi când folosim o factură proforma

Factura proforma este un document fără semnificaţie contabilă emis de vânzătorul de bunuri sau servicii către potenţialul cumpărător al acestora. Proforma conţine denumirea, preţul şi cantitatea bunurilor sau serviciilor ofertate de vânzător către potenţialul său client, similar cu o factură normală. Însă, spre deosebire de aceasta, potenţialul cumpărător nu are obligaţia de plată a bunurilor sau serviciilor, proforma reprezentând doar o ofertă sau invitaţie de cumpărare. Dacă potenţialul cumpărător acceptă oferta prin efectuarea plăţii sumei de pe proformă, vânzătorul va emite şi înmâna cumpărătorului o factură normală pentru bunurile sau serviciile plătite.

citeşte mai departe

5 sfaturi utile pentru o facturare eficientă

De multe ori în activitatea de facturare uităm de câteva lucruri simple care ne pot ajuta să fim plătiţi mai repede, să evităm neînţelegeri cu clienţii sau să economisim timp.

citeşte mai departe