Cum întocmim o chitanţă

Documentul financiar-contabil cel mai des utilizat în activitatea agenţilor economici, chitanţa serveşte ca:

- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate (emis în cazul vânzării de produse sau prestării de servicii pentru care plata se face în numerar).

Similar facturii, chitanţa este un document financiar cu regim special de înseriere şi numerotare, iar numerotarea se efectuează în baza unei decizii interne. Astfel, fiecare chitanţă va avea un număr sau o serie unice, care trebuie să fie secvenţiale şi să ţină cont de structura organizatorică a firmei, în funcţie de puncte de lucru, filiale, etc.

Elementele obligatorii ale unei chitanţe

Ca şi factura, chitanţa trebuie completată cu o serie de elemente obligatorii, după cum urmează:

- denumire furnizor;
- codul de identificare fiscală al furnizorului (CUI);
- numărul de înregistrare la registrul comerţului al furnizorului;
- adresa furnizorului;
- data emiterii chitanţei;
- denumire client;
- codul de identificare fiscală al clientului;
- numărul de înregistrare de la registrul comerţului al clientului;
-adresa clientului;
- suma încasată (în cifre şi litere) şi ce reprezintă aceasta.

Spre deosebire de factură, chitanţa nu poate fi stornată. În cazul în care o chitanţă a fost completată greşit, singura posibilitate este de a o anula, nefiind permise corecturi.

Pentru operaţiuni în valută, chitanţele se întocmesc urmând aceleaşi reguli ca şi în cazul chitanţelor pentru sume numerar în lei. În plus, la elementele obligatorii ale chitantei se adaugă şi suma în valutã (în cifre şi în litere), precum şi cursul de schimb valutar si contravaloarea în lei.

Arhivarea şi păstrarea chitanţelor

Conform legii, chitanţele se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. Chitanţele sunt arhivate alături de celelalte documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

Cu programul de facturare Conteq.ro, emiteţi si gestionaţi chitanţele simplu şi rapid, în conformitate cu prevederile legale. Aveţi în permanenţă evidenţa plăţilor în contul unei anumite facturi sau pe client, ştiţi exact cât mai aveţi de încasat şi care este termenul scadent, fără efort şi fără erori.

 

Vezi si:

Cum întocmim factura

Arhivarea şi păstrarea facturilor

Crearea şi gestionarea seriilor de facturare

Ce este Conteq?

Conteq este un program de facturare şi gestiune stocuri online, care oferă firmelor o soluţie completă, flexibilă şi profesională pentru emiterea şi gestiunea facturilor, controlul stocurilor si monitorizarea vânzărilor.

Facturare Online

Gestiune Stocuri Online

Rapoarte detaliate vânzări

Alte Articole

Noi reglementări privind facturarea, din 2013

Principalele modificări şi clarificări privind facturarea pe care le aduce Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

citește mai mult

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce clarificări privind situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate.

citește mai mult

Facturarea și gestiunea stocurilor mai simple ca niciodată

Conteq îți oferă libertatea de a lucra de oriunde.
Accesezi programul online, de pe laptop, tabletă sau telefon.

Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.