Elementele obligatorii ale unei facturi

Fie că se întocmeşte pentru livrarea de marfă, fie pentru prestarea de servicii, factura trebuie să cuprindă obligatoriu câteva elemente, prevăzute în Codul Fiscal, la art. 155:

- seria si numărul facturii;
- data emiterii facturii;
- data încasării unui avans, dacă această dată diferă de data emiterii facturii;
- numele, adresa şi codul de înregistrare fiscală al firmei care emite factura;
- numele, adresa şi codul de înregistrare fiscală al beneficiarului de bunuri sau servicii;
- denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate:
- valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
- cota de TVA sau menţiunea “scutit cu drept de deducere / scutit fără drept de deducere / neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare/ taxare inversă”, dupa caz;
- valoarea TVA pentru operaţiunile taxabile;
- în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, trimiterea la art. 1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat regimul special;
- dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
- referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune.

La acestea se adaugă şi elementele prevăzute în legea societăţilor comerciale 31/90 (art 74, alin1), şi anume:

- sediul social. Pentru societăţile care au puncte de lucru, se trece pe factură atât adresa sediului social, cât şi adresa punctului de lucru;
- capitalul social pentru SRL. Pentru SA şi societăţile pe acţiuni în comandita se menţionează capitalul subscris şi vărsat;
- numărul din registrul comerţului.

Nu uitaţi că şi pe pagina de internet a societăţii trebuie menţionate:

- denumirea societăţii;
- forma juridică;
- sediul social;
- numărul din registrul comerţului;
- codul unic de identificare;
- capitalul social pentru SRL. Pentru SA si societăţile pe acţiuni în comandita se mentioneaza capitalul subscris şi vărsat.

 

Vezi si:

Modele de facturi

Cum întocmim factura

Factura externă

Noi reglementări privind facturarea din 2013

Ce este Conteq?

Conteq este un program de facturare şi gestiune stocuri online, care oferă firmelor o soluţie completă, flexibilă şi profesională pentru emiterea şi gestiunea facturilor, controlul stocurilor si monitorizarea vânzărilor.

Facturare Online

Gestiune Stocuri Online

Rapoarte detaliate vânzări

Alte Articole

Noi reglementări privind facturarea, din 2013

Principalele modificări şi clarificări privind facturarea pe care le aduce Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

citește mai mult

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce clarificări privind situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate.

citește mai mult

Facturarea și gestiunea stocurilor mai simple ca niciodată

Conteq îți oferă libertatea de a lucra de oriunde.
Accesezi programul online, de pe laptop, tabletă sau telefon.

Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.