Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.

Facturare online

Conteq este programul de facturare cu care ţi-ai fi dorit să lucrezi de la început.


  • Uşor şi plăcut de utilizat
  • Urmăreşti cu uşurinţă stadiul fiecărei facturi, de la emitere până la încasare
  • Funcţionalităţi complete pentru facturare externă
  • Facturi cu aspect impecabil - modele personalizabile în cele mai mici detalii
  • Evidenţa operaţiunilor de facturare pe sedii multiple

Facturare online

Gestiune stocuri

Evidenţă facturi
furnizori

Rapoarte vânzări

Facturare automată
contracteEmitere facturi, chitanţe, avize, proforme, conform prevederilor legale

  • Înseriere automată, gestionare număr nelimitat de serii de facturare;
  • Afişarea mai multor conturi bancare pe factură;
  • Afişarea pe factură a punctului de lucru, alături de sediul social;
  • Generarea automată de facturi pe bază de proforme şi avize de însoţire a mărfii;
  • Facturi de avans, facturi storno;
  • Modificare, anulare, stornare totală sau parţială;
  • Generare chitanţe în lei şi valută;
  • Generare simultană factură şi chitanţă;
  • Afişare automată pe factură a menţiunii "TVA la încasare" pentru firmele care aplică acest mecanism.Automatizare flux de facturare

  • Automatizarea tuturor calculelor pentru facturi: totaluri, valoare TVA, discount, conversia în RON pentru facturile în valută, etc.;
  • Posibilitatea de copiere a unei facturi pentru refolosirea informaţiilor, fără a le reintroduce;
  • Preluarea şi completarea automată a datelor unui client nou după CUI;
  • Detecţie bancă pe baza IBAN şi completare automată;
  • Validare automată a datelor cu formate speciale - contul IBAN, codul CIF / CNP, etc., utilizatorul fiind avertizat în cazul completării eronate;
  • Calculator preţ fără TVA pornind de la preţul cu TVA inclus;
  • Stornarea automată a unei facturi, fără a reintroduce datele în aplicaţie;
  • Discount procentual sau valoric. Aplicare discount selectiv, la articole, sau la factură.


Personalizare facturi

  • Personalizare documente cu logo;
  • Afişare logo pe fundal;
  • Afişare ştampilă şi semnătură;
  • 3 formate de facturi şi 10 teme de culori şi fonturi predefinite;
  • Opţiuni nelimitate de personalizare a facturii, prin alegerea modelului şi a combinaţiei de culori şi fonturi;
  • Programul de facturare ţine pasul cu identitatea firmei tale. Poţi schimba logo-ul de pe factură oricând doreşti.

Vezi mai multe modele de facturiSalvare, trimitere prin email şi listare documente

  • Tipărire şi trimitere prin email a documentelor emise, direct din aplicaţie;
  • Salvare documente pe computer, în format pdf;
  • Tipărire factură şi chitanţă pe aceeaşi pagină;
  • Tipărire două facturi / chitanţe pe A4.

Gestionare documente, utilizatori, puncte de lucru

  • Evidenţiere facturi ca emise, plătite (total sau partial), arhivate, anulate;
  • Evidenţiere facturi cu termen de plată depăşit;
  • Evidenţiere facturi de avans, precum şi facturi storno şi stornate;
  • Crearea şi gestionarea mai multor puncte de lucru;
  • Alocare serii facturi pe puncte de lucru;
  • Alocare utilizatori pe puncte de lucru;
  • Alocare şi gestionare drepturi utilizatori;
  • Completarea automată a operatorului de facturare pe documentele create.Evidenţă încasări

  • Evidenţa încasărilor pentru facturi şi proforme;
  • Evidenţa încasărilor pentru facturile de avans şi facturi stornate;
  • Încasări parţiale sau totale;
  • Repartizare şi calcul automat TVA aferent încasărilor parţiale;
  • Încasare facturi cu / fără chitanţă;
  • Salvare detalii plată (virament, OP, etc.);
  • Adăugare / ştergere încasări pentru facturile emise;
  • Balanţă facturi - încasări;
  • Notificări automate de plată prin email pentru facturile şi proformele scadente sau restante.


Facturi externe

  • Emitere facturi în orice monedă pentru care BNR calculează cursul oficial;
  • Curs valutar BNR la zi, preluat de pe Internet;
  • Setări avansate curs valutar: curs BNR actualizat la zi, curs BNR + x%, curs BNR dintr-o dată specificată;
  • Conversia preţului din valută în RON la cursul specificat şi afişarea ambelor valori pe factură;
  • Emitere facturi în engleză, franceză şi italiană.

Cote de TVA

  • Configurare cotă de TVA, curs valutar, termen de plată, penalităţi, etc;
  • Cote speciale de TVA: TVA inclus, taxare inversă, scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil în România;
  • Cote multiple de TVA pe aceeaşi factură;
  • Plătitor / neplătitor de TVA. Pentru neplătitor de TVA, coloanele “Cotă TVA” şi “Valoare TVA” nu vor mai apărea pe factură;
  • Posibilitatea de a trece oricând de la plătitor la neplătitor de TVA şi invers.Rapoarte facturi, proforme, avize, chitanţe

  • Raport facturi emise, încasate total / parţial, cu termen de plată depăşit;
  • Căutare şi filtrare după criterii multiple: serie, client, interval de emitere, dată scadentă, articol facturat, monedă, punct de lucru;
  • Situaţii şi rapoarte complexe, prin combinarea mai multor filtre: total vânzări pe perioadă, valoare restanţe pe client, total vânzări articol, situaţie încasări;
  • Export rapoarte în .xls şi .pdf;
  • Arhivă zip facturi - se pot salva şi trimite pe email mai multe facturi deodată, prin crearea şi descărcarea unei arhive zip cu facturile selectate.Cataloage: clienţi, articole, furnizori, delegaţi, agenţi de vânzări

  • Salvarea automată a datelor despre clienţi, furnizori, articole, delegaţi, agenţi de vânzări;
  • Administrare catalog clienţi şi furnizori (adăugare, modificare, inactivare, căutare);
  • Administrare articole (adăugare, modificare, inactivare, căutare);
  • Salvare preţ articole în orice monedă. La facturare se face conversia automată în moneda facturii;
  • Preţ articole cu până la 4 zecimale.
Export facturi în SAGA

  • Exportul facturilor în programul de contabilitate SAGA;
  • Posibilitatea de a exporta automat mai multe facturi, selectate conform filtrelor dorite;