Noi reglementări privind facturarea, aplicabile din 2013

Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal a introdus reglementări noi în ceea ce priveşte facturarea. Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Principalele modificări şi clarificări se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

Elemente noi pe facturile emise

În plus faţă de informaţiile care trebuie să figureze în prezent pe facturi, începând din 2013 persoanele impozabile au obligaţia de a include noi menţiuni, în următoarele situaţii:

- în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
- menţiunea "taxare inversă", în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA;
- menţiunea "regimul marjei – agenţii de turism", în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism;
- dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei – bunuri second-hand", "regimul marjei – opere de artă" sau "regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi", după caz;
- menţiunea "TVA la încasare", în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii;
- menţiunea "autofactură", în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului;
- o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.

De asemenea, noua ordonanţă precizează că sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă, cu condiţia ca valoarea TVA colectată să fie exprimată în lei. În situaţia în care valoarea taxei colectate este exprimată într-o altă monedă, aceasta va fi convertită în lei utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 1391, şi anume ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză.

Pentru facturile emise în cadrul sistemului "TVA la încasare", cursul valutar folosit este cel valabil la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul.

 

Vezi si:

Actualizare program conform noilor reglementări de TVA la încasare

Cum întocmim factura

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ce este Conteq?

Conteq este un program de facturare şi gestiune stocuri online, care oferă firmelor o soluţie completă, flexibilă şi profesională pentru emiterea şi gestiunea facturilor, controlul stocurilor si monitorizarea vânzărilor.

Facturare Online

Gestiune Stocuri Online

Rapoarte detaliate vânzări

Alte Articole

Noi reglementări privind facturarea, din 2013

Principalele modificări şi clarificări privind facturarea pe care le aduce Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

citește mai mult

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce clarificări privind situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate.

citește mai mult

Facturarea și gestiunea stocurilor mai simple ca niciodată

Conteq îți oferă libertatea de a lucra de oriunde.
Accesezi programul online, de pe laptop, tabletă sau telefon.

Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.