Pentru ce operaţiuni nu se emit facturi? Noi reguli din 2013

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce o serie de modificări şi completări la articolul 155 privind Facturarea, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013. Actul normativ clarifică situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate.

Astfel, din 2013, emiterea facturii nu este obligatorie pentru următoarele tipuri de operaţiuni, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicită factura:

- livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul şi prestările de servicii către populaţie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale;
- livrările de bunuri şi prestările de servicii furnizate către beneficiari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fără nominalizarea cumpărătorului. De exemplu: transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau a abonamentelor; accesul pe bază de bilet la spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, târguri, expoziţii;
- livrările de bunuri şi prestări de servicii furnizate către beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului. Astfel de operaţiuni pot fi: livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale; serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate; servicii de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice preplătite.

Prin norme se vor stabili documentele pe care furnizorii/prestatorii trebuie să le întocmească în vederea determinării corecte a bazei de impozitare şi a taxei colectate pentru astfel de operaţiuni.

De asemenea, noile reguli aplicabile din ianuarie 2013 precizează că persoana impozabilă care nu are obligaţia de a emite facturi poate opta pentru emiterea facturii.

 

Vezi si:

Elementele obligatorii ale unei facturi

Cum întocmim factura

Noi reglementări privind facturarea din 2013

Ce este Conteq?

Conteq este un program de facturare şi gestiune stocuri online, care oferă firmelor o soluţie completă, flexibilă şi profesională pentru emiterea şi gestiunea facturilor, controlul stocurilor si monitorizarea vânzărilor.

Facturare Online

Gestiune Stocuri Online

Rapoarte detaliate vânzări

Alte Articole

Noi reglementări privind facturarea, din 2013

Principalele modificări şi clarificări privind facturarea pe care le aduce Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

citește mai mult

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce clarificări privind situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate.

citește mai mult

Facturarea și gestiunea stocurilor mai simple ca niciodată

Conteq îți oferă libertatea de a lucra de oriunde.
Accesezi programul online, de pe laptop, tabletă sau telefon.

Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.