Factura storno

Ce este şi când întocmim o factură storno

Factura storno este o factură prin care se rectifică o tranzacţie anterioară consemnata într-o factură, prin scăderea unei sume echivalente cu cea pe care dorim să o modificăm.

Conform articolului 159 alin. (1) din Codul Fiscal, corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:

- în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
- în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul corectat, numărul şi data acestuia, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emit două documente - unul conţinând informaţiile şi valorile corecte şi, concomitent, un alt document cu valorile cu semnul minus din documentul iniţial, în care se înscriu numărul şi data acestuia.

Astfel, factura storno este practic o soluţie pentru corectarea informaţiilor înscrise într-o factură emisă anterior care a fost deja înmânată clientului.

Dacă eventualele erori au fost constatate imediat, iar factura nu a fost transmisă clientului, soluţia este anularea facturii şi păstrarea acesteia pentru evidenţele contabile (factura anulată va avea un număr unic, care nu va putea fi refolosit la factura corectă întocmită ulterior).

Cum stornăm o factură

O factură storno poate corecta integral o factură emisă anterior (stornare integrală), caz în care toate valorile de pe factura iniţială vor fi trecute cu semnul minus, sau poate storna doar anumite poziţii din documentul iniţial (stornare parţială), caz în care doar aceste valori vor fi trecute cu semnul minus în factura storno. În ambele situaţii se poate proceda, conform legii, în două moduri:

- se întocmeşte o singură factură care va cuprinde valorile cu semnul minus pentru poziţiile stornate şi valorile corecte cu plus;
- se întocmesc două documente – unul cu valorile negative din documentul iniţial, iar altul cu informaţiile şi valorile corecte.

În toate situaţiile, factura storno va cuprinde o referire la factura pe care o stornează. O factură poate fi stornată prin una sau mai multe facturi storno.

Documentele de stornare se înregistrează în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, şi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor şi, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc corectarea.

Factura storno pentru regularizarea facturii de avans

O situaţie curentă pentru utilizarea facturii storno este regularizarea facturii de avans. Astfel, în cazul în care pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii s-a emis o factură pentru sumele încasate în avans, la emiterea facturii finale pentru contravaloarea integrală a livrării bunurilor / prestării serviciilor, se realizează şi regularizarea facturii de avans, care constă practic în stornarea acesteia. Stornarea se poate face separat (printr-o factură distinctă) sau pe aceeaşi factură fiscală pe care se evidenţiază valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.


Cu programul de facturare Conteq generaţi facturi storno extrem de simplu şi rapid, cu opţiunea Facturi → Stornează factură din meniul principal. De asemenea, programul oferă o evidenţă clară a facturilor storno şi a celor stornate, acestea fiind semnalate distinct în lista facturilor create, pentru a putea fi regăsite ulterior cu uşurinţă. În plus, utilizatorul va avea o evidenţă clară a sumelor încasate şi a eventualelor sumele restante de plată rezultate în urma stornării.

 

Vezi si:

Factura pentru plata în avans

Cum întocmim factura

Crearea şi gestionarea seriilor de facturare

Ce este Conteq?

Conteq este un program de facturare şi gestiune stocuri online, care oferă firmelor o soluţie completă, flexibilă şi profesională pentru emiterea şi gestiunea facturilor, controlul stocurilor si monitorizarea vânzărilor.

Facturare Online

Gestiune Stocuri Online

Rapoarte detaliate vânzări

Alte Articole

Noi reglementări privind facturarea, din 2013

Principalele modificări şi clarificări privind facturarea pe care le aduce Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 se referă la menţiuni noi care trebuie să apară pe facturile emise şi eliminarea obligatiei de a emite facturi in anumite situaţii expres prevăzute de lege.

citește mai mult

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Ordonanţa 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codul Fiscal, publicată la 29 august, aduce clarificări privind situaţiile în care persoanele impozabile sunt scutite de obligaţia de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate.

citește mai mult

Facturarea și gestiunea stocurilor mai simple ca niciodată

Conteq îți oferă libertatea de a lucra de oriunde.
Accesezi programul online, de pe laptop, tabletă sau telefon.

Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.