Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.

Evidenţa facturilor şi plăţilor către furnizori

Ştii în orice moment de unde vin banii, dar şi cum sunt cheltuiţi.


 • Urmărirea cheltuielilor pe proiecte, centre de cost, categorii de cost
 • Setare remindere automate pe email pentru facturile de achitat.

Facturare online

Gestiune stocuri

Evidenţă facturi
furnizori

Rapoarte vânzări

Facturare automată
contracteEvidenţă facturi şi plăţi furnizori

 • Înregistrare facturi furnizori;
 • Evidenăa facturi furnizori cu TVA la încasare;
 • Căutare şi filtrare facturi furnizori după criterii multiple: serie, furnizor, interval de emitere, dată scadentă, articol facturat, monedă;
 • Urmărirea termenelor de plată;
 • Evidenţă plăţi către furnizori;
 • Repartizare şi calcul automat TVA aferent plăţilor parţiale;
 • Raport facturi furnizori neachitate, plătite parţial / total, neachitate la termen;
 • Salvarea automată a datelor despre furnizori în Catalog furnizori.

Rapoarte

 • Raport balanţă partener intrări - ieşiri: situaţie centralizată a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare pe parteneri;
 • Balanţă facturi furnizori - plăţi;
 • Situaţie TVA pe perioadă - evidenţa corectă TVA colectat şi TVA deductibil, conform noilor reguli privind TVA la încasare.