Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.

Rapoarte vânzări

Analizezi evoluţia vânzărilor şi iei întotdeauna decizii fundamentate.


 • Rapoarte şi grafice, dintr-un singur click
 • Urmărirea vânzărilor pe agenţi, zone geografice, clienţi, articole, etc.
 • Situaţii detaliate cu privire la activitatea financiară a firmei: volumul vânzărilor, plăţi şi încasări, balanţă partener, situaţie TVA.
 • Export .xls şi .pdf.

Facturare online

Gestiune stocuri

Evidenţă facturi
furnizori

Rapoarte vânzări

Facturare automată
contracteRapoarte volum de vânzări şi grafice de tendinţe

 • Raport vânzări pe perioadă;
 • Raport vânzări pe clienţi;
 • Raport vânzări pe articole cantitativ şi valoric;
 • Raport vânzări pe agenţi;
 • Raport vânzări pe zone geografice, detaliat pe judeţe / ţări;
 • Raport vânzări pe puncte de lucru;
 • Urmărirea vânzărilor cu discount – raport facturi cu discount şi evidenţierea discount-ului pe fiecare vânzare;
 • Pentru fiecare raport, se pot aplica filtre suplimentare pentru rafinarea analizei (ex.raport de vânzări pe agenţi pe zone geografice);
 • Pentru fiecare raport, se obţine, de asemenea, situaţia facturilor încasate şi a celor cu rest de plată.


Top vânzări, cu reprezentări grafice

 • Top clienţi ca volum de vânzări;
 • Top articole – cantitativ şi valoric, ca volum de vânzări;
 • Top agenţi ca volum de vânzări generate;
 • Top vânzări pe zone geografice – judeţe, ţări;
 • Top vânzări pe puncte de lucru;
 • Top discount-uri acordate – pe clienţi, pe agenţi, pe articole.

Rapoarte detaliate încasări

 • Situatia încasărilor şi de încasat pe o anumită perioadă;
 • Situatia încasărilor şi de încasat pe clienţi;
 • Situatia încasărilor şi de încasat pe agenţi;
 • Top clienţi cu restanţe de plată.