Politica de securitate şi confidenţialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Gradientis Software SRL, în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului conteq.ro (denumit în continuare “Site-ul”), respectă confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, furnizate de către persoanele care vizitează Site-ul, în vederea emiterii de facturi şi alte documente contabile, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de securitate şi confidenţialitate.

Accesul pe conteq.ro şi utilizarea serviciilor de facturare online furnizate prin intermediul Site-ului de către dumneavoastră se supune Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare care reprezintă Contractul de Furnizare de servicii de facturare şi gestiune stocuri online exclusiv prin intermediul Site-ului.

Gradientis Software SRL este înregistrată cu nr. 20505 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Gradientis Software SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal exclusiv în scopul furnizarii de servicii de emitere de facturi şi alte documente contabile prin intermediul Site-ului.


1. Informaţiile pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm

1.1. Date personale pe care le colectăm prin intermediul Site-ului

În conformitate cu cerinţele Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Gradientis Software SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi.

Putem colecta şi procesa următoarele date cu caracter personal:

 • Informaţii pe care le introduceţi dumneavoastră, în scopul utilizării Site-ului:
 • Puteţi introduce date personale despre dumneavoastră prin completarea formularului de înregistrare de pe Site pentru crearea unui cont de utilizator în vederea emiterii de facturi şi alte documente contabile, prin completarea secţiunilor specifice din Site în momentul emiterii de facturi şi documente contabile prin intermediul Site-ului sau prin corespondenţa cu noi telefonic, prin e-mail, social media sau în orice altă modalitate. Acestea includ informaţii oferite de către dumneavoastră la efectuarea oricărei solicitări utilizând Site-ul sau când raportaţi o problemă cu Site-ul sau cu serviciile oferite prin intermediul acestuia. Informaţiile pe care le introduceţi în scopul utilizării Site-ului pot include numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, CNP, serie şi nr. CI, precum şi alte date folosite în scopul emiterii de facturi şi documente contabile.

 • Informaţii pe care le colectăm despre dumneavoastră:
 • Site-ul utilizează loguri de server ce înregistrează interacţiunile dumneavoastră cu Site-ul în sensul înregistrarii paginilor vizitate prin referirea la adresa de IP a computerului utilizat în acel moment. Procesele automate pe care le utilizăm pentru colectarea informaţiilor includ cookie-uri şi fişiere log. Putem utiliza datele generate de aceste loguri pentru analiza utilizării Site-ului, pentru investigarea problemelor de performanţă ale acestuia şi pentru identificarea eventualelor erori.

Gradientis Software SRL se angajează să vă ofere control deplin asupra informaţiilor pe care le introduceţi pe Site. Puteţi schimba oricând doriţi parola pentru accesul la contul de utilizator şi puteţi vizualiza şi actualiza datele cu caracter personal pe care le-aţi introdus.

Puteţi solicita în orice moment ştergerea definitivă din sistemele noastre a informaţiilor asociate cu înregistrarea dvs. ca utilizator al serviciilor noastre furnizate prin intermediul Site-ului. Acest lucru are ca efect încetarea automată a relaţiei contractuale cu Gradientis Software SRL şi încetarea utilizării de către dvs. a serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului.

1.2. Utilizarea datelor personale colectate pe Site

Gradientis Software SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, adresa de email), numai cu acordul dumneavoastră şi în următoarele scopuri:

 • Pentru a asigura accesul dumneavoastră securizat la serviciul de facturare;
 • Pentru livrarea serviciilor de facturare prin intermediul Site-ului;
 • Pentru facturarea serviciilor comandate de către dumneavoastră, disponibile prin Site;
 • Pentru personalizarea serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului;
 • Pentru rezolvarea problemelor tehnice semnalate;
 • Pentru rezolvarea solicitărilor dumneavoastră în legătura cu serviciile utilizate prin intermediul Site-ului;
 • Pentru a comunica cu dvs. în privinţa serviciilor furnizate, inclusiv pentru, dar fără a se limita la a vă informa cu privire la actualizările, modificările, îmbunătăţirile, dezvoltările, ofertele promoţionale sau întreruperile serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului.

Prin completarea datelor în formularul de creare Cont şi/sau de Comandă, declaraţi şi acceptaţi ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Gradientis Software SRL, şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

Prin citirea prezentului document aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


2. Cookie-uri

Site-ul utilizează tehnologii de tip “cookie” sau similare pentru a stoca informaţii necesare pentru personalizarea accesului dvs. la Site. Acestea ne ajută să vă oferim o mai bună experienţă de navigare pe Site şi ne permit să aducem îmbunătăţiri acestuia. Nu utilizăm fişierele cookie pentru a colecta date prin care puteţi fi identificat personal.

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui web-server să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters.

Folosirea cookie-urilor este un standard actual la majoritatea site-urile web. De asemenea, majoritatea browserelor sunt astfel configurate încât să accepte cookie-uri. Puteţi seta browserul să vă anunţe ori de câte ori primiţi câte un cookie sau să refuze acceptarea cookie-urilor. Totuşi, este important să ştiţi că serviciile oferite prin intermediul Site-ului nu vor putea fi oferite corect dacă aţi setat ca browserul să respingă cookie-urile.

Un cookie conţine date necesare pentru accesul utilizatorilor logaţi în cont sau date despre modul de accesare a Site-ului.

Cookie-urile stochează informaţii şi permit funcţii cum ar fi:

 • păstrarea unui utilizator logat în contul său din cadrul Site-ului;
 • diferite setări şi preferinţe ale utilizatorului logat în cont;
 • date despre modul de accesare a Site-ului.

Anumite secţiuni ale Site-ului sunt furnizate prin intermediul unor terţe părţi (precum Facebook like box). Aceste terţe părţi pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul Site-ului, adică “third party cookies”.


3. Confidenţialitatea informaţiilor

Gradientis Software SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră prin intermediul Site-ului:

 • Nu vom divulga niciunui terţ informaţiile, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate de dvs. prin intermediul Site-ului, decât cu consimţământul dvs. expres şi neechivoc;
 • Nu vom reproduce, sintetiza şi / sau distribui niciunui terţ nicio informaţie furnizată de dvs. prin intermediul Site-ului, fără consimţământul dvs. expres şi neechivoc;
 • Puteţi solicita în orice moment ştergerea definitivă din sistemele noastre a informaţiilor asociate cu înregistrarea dvs. ca utilizator al serviciilor noastre furnizate prin intermediul Site-ului;
 • Vom lua măsuri rezonabile pentru a asigura securitatea informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, furnizate de dvs. prin intermediul Site-ului.
 • Gradientis Software SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.


Gradientis Software SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi, fără consimţământul dumneavoastră, dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru:

 • conformarea la rigorile legii;
 • protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Gradientis Software SRL şi ale site-urilor sale web;
 • acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.


4. Securitatea datelor colectate

Gradientis Software SRL se asigură că sunt luate toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare protejării datelor dumneavoastră, inclusiv a datelor cu caracter personal, împotriva utilizării neautorizate, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării acestora.

Gradientis Software SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a asigura securitatea şi protecţia informaţiilor dvs., inclusiv a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Metodele şi tehnologiile de securitate utilizate includ:

 • acces securizat cu nume de utilizator şi parolă;
 • server protejat prin firewall;
 • criptarea datelor furnizate de dvs. prin utilizarea serviciilor din cadrul Site-ului;
 • conexiune criptată https, folosind un certificat digital emis de K Software Certificate Authority.
 • Back-up zilnic automat al datelor dvs.


5. Stocarea datelor

Utilizăm servicii profesionale de hosting pentru stocarea şi procesarea datelor dvs., inclusiv a celor cu caracter personal. Serverele pe care este găzduit Site-ul sunt dedicate şi protejate de acces fizic şi la distanţă neautorizat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele şi informaţiile furnizate de dvs. prin intermediul Site-ului şi analizăm în permanenţă noile tehnologii în domeniu pentru a menţine un nivel rezonabil de securitate pentru serviciile oferite.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi garantată 100%. În timp ce depunem toate eforturile în privinţa protejării datelor dumneavoastră, inclusiv a datelor cu caracter personal, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către Site.


6. Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Gradientis Software SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizarea de analize/rapoarte în scopuri proprii;
 • realizarea de informări în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Gradientis Software SRL.


7. Legislaţie

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române în vigoare. Orice litigiu va fi soluţionat mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere între părţi, litigiul va fi considerat competenţa instanţelor judecătoreşti.


8. Despre Politica de Confidenţialitate şi Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Dacă aveţi întrebări legate Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Gradientis Software SRL şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la:

support@conteq.ro

Str. Aleea Gardenia Nr.36, Corbeanca, Jud. Ilfov, 077067, Romania

Vă puteţi retrage oricând consimţământul de procesare continuă a datelor personale pe care ni le-aţi furnizat prin intermediul Site-ului prin solicitare scrisă la datele de contact de mai sus.

În cazul în care vă retrageţi consimţământul de utilizare a datelor personale pe care ni le-aţi furnizat prin intermediul Site-ului, vom suprima datele respective din bazele noastre de date în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea cererii dumneavoastră. De asemenea, întelegeţi că retragerea consimţământului dvs. de procesare a datelor personale prin intermediul Site-ului are drept consecinţă încetarea relaţiei contractuale cu Gradientis Software SRL pentru furnizarea serviciilor de facturare şi gestiune stocuri online prin intermediul Site-ului şi încetarea de către dvs. a utilizării acestor servicii, care nu pot fi furnizate fără procesarea datelor cu caracter personal, aşa cum a fost descris în prezentul document. In cazul retragerii consimţământului dumneavoastră pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, Gradientis Software SRL nu vă va rambursa contravaloarea abonamentului achitat în avans pentru utilizarea serviciilor de facturare online prin intermediul Site-ului.

Pentru a obţine o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deţinem prin intermediul Site-ului, ne puteţi scrie în orice moment la datele de contact de mai sus.

9. Modificări ale politicii noastre de confidenţialitate

Trebuie să luaţi notă de faptul că putem modifica oricând politica noastră de confidenţialitate, fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitaţi regulat această pagină pentru a lua cunoştinţă de orice actualizări sau modificări am efectuat în această declaraţie.