Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului Conteq.ro


Pentru tipărire folosiţi versiunea PDF


Informaţii generale

Prezentul document, intitulat Termenii şi Condiţiile de Utilizare a site-ului conteq.ro, reprezintă Contractul de Furnizare de servicii de facturare şi gestiune stocuri online, denumit în continuare "TCU".


Părţile contractante

Prezentul TCU este încheiat între dumneavoastră (numit în continuare "Beneficiar") în calitate de beneficiar şi S.C. GRADIENTIS SOFTWARE S.R.L (numit în continuare "Gradientis") în calitate de furnizor de servicii de facturare şi gestiune stocuri online.

S.C. GRADIENTIS SOFTWARE S.R.L are sediul social în judeţul Ilfov, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J23/727/2009 şi are CUI RO25322311. Site-ul conteq.ro este proprietatea S.C. GRADIENTIS SOFTWARE S.R.L.

Prezentul TCU este aplicabil tuturor comenzilor de abonament şi tuturor conturilor create prin intermediul site-ului conteq.ro. Beneficiarul se obligă să ia la cunoştinţă aceste condiţii înainte de a realiza o comandă de abonament sau de a-şi crea un cont. Toate comenzile de abonament şi crearea unui cont de utilizator implică acceptarea de către Beneficiar a tuturor acestor condiţii de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Beneficiar se face prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului Conteq.ro”.

Relaţiile dintre Gradientis şi Beneficiar vor fi guvernate de legile aplicabile în România.

Gradientis îşi rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni şi condiţii prezentului TCU fără notificări sau înştiinţări prealabile. Indiferent de comunicările/înştiinţările anterioare, continuarea utilizării serviciilor reprezintă acordul Beneficiarului cu privire la aceste modificări. Verificarea periodică a modificărilor şi schimbărilor intervenite în prezentul TCU sunt exclusiv responsabilitatea Beneficiarului.

Prin completarea formularului de înregistrare şi bifarea opţiunii “Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”:

 • Beneficiarul garantează că reprezintă o persoana juridică conform legislaţiei din România, iar informaţiile furnizate la înregistrare sunt corecte, reale şi aparţin persoanei juridice pe care o reprezintă. De asemenea, se obligă să actualizeze în mod corect şi permanent aceste informaţii.
 • Beneficiarul primeşte dreptul de a utiliza serviciile de facturare conform prezentului TCU. În cazul în care ulterior Beneficiarul nu mai este de acord cu prezenţii termeni sau cu oricare modificare adusă TCU trebuie să înceteze să mai folosească serviciile de facturare oferite de Gradientis.


Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie furnizarea de servicii de facturare şi gestiune stocuri online de către Gradientis exclusiv prin intermediul site-ului conteq.ro.


Obligaţiile Gradientis

Gradientis asigură Beneficiarului accesul la serviciile de facturare oferite de site-ul conteq.ro pe toată perioada contractuală. Accesul se face prin intermediul unui cont de utilizator reprezentat de un nume de utilizator şi o parolă. Perioada contractuală începe din data în care contul Beneficiarului a fost activat şi rămâne valabilă pentru perioada selectată de Beneficiar în formularul de înregistrare sau de comandă de abonament. După expirarea acestei perioade, serviciul devine inactiv, Beneficiarul având în continuare acces la arhiva de documente şi la datele introduse în program. Beneficiarul are posibilitatea de a şterge el însuși toate documentele şi datele introduse în program. Beneficiarul poate solicita ştergerea datelor contului, iar acest lucru se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea cererii. Solicitarea va fi transmisă în scris către Gradientis, prin email, la office@gradientis.ro.

În cazul retragerii consimţământului dumneavoastră pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, Gradientis Software SRL nu vă va rambursa contravaloarea abonamentului achitat în avans pentru utilizarea serviciilor de facturare online prin intermediul Site-ului.

În nicio circumstanţă Gradientis nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din, sau legate în orice fel de folosirea site-ului conteq.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Gradientis exclude orice sugestie sau garanţie că:

 • serviciile vor funcţiona neîntrerupt sau fără erori;
 • serviciile corespund tuturor cerinţelor Beneficiarului;
 • eventualele erori vor fi corectate, chiar dacă depune toate eforturile pentru a asigura o experienţă de utilizare cât mai bună Beneficiarului.


Obligaţiile Beneficiarului

Beneficiarul este de acord că este singurul responsabil pentru corectitudinea informaţiilor pe care le introduce pe site-ul conteq.ro, pentru acţiunile întreprinse în cadrul site-ului şi pentru legalitatea documentelor emise cu ajutorul site-ului conteq.ro.

Beneficiarul este responsabil pentru păstrarea securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor de acces în contul său şi este singurul răspunzător de utilizarea acestora, indiferent dacă aceasta se face cu sau fără voia sa, dacă le-a înstrăinat sau i-au fost sustrase prin orice modalitate. Beneficiarul este de acord să fie responsabil pentru toate activităţile pe care le desfășoară pe acest site.

Beneficiarul serviciilor de facturare are următoarele obligaţii:

 • Să foloseasca serviciile exclusiv în scopuri legale. Sunt strict interzise emiterea de documente care încalcă legile româneşti sau internaţionale.
 • Să asigure confidenţialitatea informaţiilor care permit accesul la propriul cont de utilizator. Beneficiarul este de acord să folosească butonul de ieşire din contul său atunci când doreşte să părăsească site-ul conteq.ro. Gradientis nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către Beneficiar.
 • Să nu comande şi să nu folosească conturi utilizator decât pentru proprii angajaţi sau parteneri. Aceştia trebuie sa fie în vârstă de cel puţin 18 ani.
 • Să folosească serviciile de facturare exclusiv în scop propriu, revânzarea acestora este interzisă.
 • Să nu întreprindă acţiuni care să afecteze buna funcţionare a site-ului conteq.ro. Aceste acţiuni includ, dar nu se limitează la, următoarele: tentativele de acces neautorizat la datele site-ului conteq.ro, utilizarea abuzivă a serviciilor site-ului conteq.ro, tentativele de fraudă prin crearea de mai multe conturi pentru aceeaşi persoană juridică în scopul de a beneficia de perioada de gratuitate. Gradientis îşi rezervă dreptul de a judeca el însuşi ce reprezintă o utilizare abuzivă.


Valoarea serviciilor şi condiţiile de plată

Gradientis prezintă tarifele de utilizare a serviciilor de facturare în cadrul site-ului conteq.ro. Gradientis poate schimba oricând tarifele pentru serviciile de facturare, fără nicio notificare prealabilă.

Gradientis va emite facturi proforme pe baza cărora Beneficiarul va trebui să achite contravaloarea serviciilor de facturare. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care Beneficiarul renunţă anticipat la serviciile de facturare. În caz de neplată, Gradientis are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor fără nicio notificare prealabilă.

Prin întreruperea serviciilor se înţelege suspendarea sau ştergerea definitivă a contului/conturilor Beneficiarului de pe serverele Gradientis. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparţine în exclusivitate Gradientis. Prin neplata serviciilor furnizate, Beneficiarul renunţă în mod expres la alte drepturi şi la protecţia legală.

Oferta comercială pentru serviciile oferite pe site-ul conteq.ro implică oferirea accesului gratuit la serviciile de facturare timp de 30 de zile. Perioada de gratuitate se calculează din momentul în care Beneficiarul şi-a creat primul cont pe site-ul conteq.ro. După această perioadă, Beneficiarul poate decide dacă doreşte să utilizeze în continuare serviciile, caz în care optează pentru un abonament plătit conform ofertei comerciale, sau dacă doreşte să renunţe la utilizarea serviciilor, caz în care contul va fi inactivat automat, iar datele corespunzătoare contului vor fi şterse de pe site-ul conteq.ro.


Încetarea furnizării serviciilor contractate

Gradientis poate înceta furnizarea serviciului contractat de către Beneficiar, imediat, irevocabil şi fără notificare prealabilă în oricare din situaţiile următoare:

 • Beneficiarul nu a respectat, a violat sau a tratat necorespunzător prezentul TCU sau nu a respectat legea română aplicabilă.
 • Beneficiarul a furnizat la înregistrarea contului/conturilor informaţii false sau care nu îi aparţin, de care Gradientis a luat la cunoştinţă prin orice mijloace.
 • Beneficiarul nu a respectat condiţiile referitoare la acurateţea, claritatea şi validitatea datelor de înregistrare.
 • Beneficiarul nu a răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare.
 • Beneficiarul este angajat în activitaţi ilegale, frauduloase sau orice tip de activitaţi legate de vânzarea de produse sau servicii care intră în incidenţa legii, de care Gradientis a luat la cunoştinţă prin orice mijloace.
 • Beneficiarul, un reprezentant/angajat al său, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal în activitaţi care să prejudicieze drepturile sau reputaţia Gradientis.
 • Beneficiarul nu a achitat valoarea serviciului contractat.

Încetarea serviciilor oferite de Gradientis are efecte imediate.


Confidenţialitatea datelor

Gradientis se angajează să ofere Beneficiarului control deplin asupra informaţiilor pe care acesta le introduce pe site. Beneficiarul poate schimba oricând doreşte parola pentru accesul la contul de utilizator şi poate vizualiza şi actualiza datele cu caracter personal pe care le-a introdus.

Gradientis se obligă să nu dezvăluie fără autorizare prealabilă nicio informaţie referitoare la Beneficiar. Gradientis se obligă să păstreze confidenţialitatea datelelor cu caracter personal ale Beneficiarului şi să nu divulge aceste informaţii decât pe baza consimţământului expres şi neechivoc al Beneficiarului, oferit astfel şi numai în limitele legislaţiei în vigoare.

Sub nicio formă, cu excepţia cazurilor definite de legislaţia în vigoare, datele cu caracter personal ale Beneficiarului nu vor putea fi comunicate către terţi.

Datele cu caracter personal ale Beneficiarului sunt necesare şi vor fi folosite pentru a putea oferi serviciile site-ului conteq.ro, în sensul emiterii documentelor de facturare, al personalizarii serviciilor cu datele Beneficiarului, precum şi pentru a putea comunica cu Beneficiarul cu privire la serviciile solicitate, disponibilitatea şi eventualele întreruperi ale serviciilor şi alte aspecte legate de funcţionalităţile oferite.


Gradientis are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale şi de a le face publice în mod agregat.

Gradientis Software SRL este înregistrată cu nr. 20505 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.