Testează 30 de zile gratuit

Nu descarci, nu instalezi nimic.

Gestiune stocuri online

Mai puţin timp pentru administrarea stocului, mai mult timp pentru afacerea ta.


 • Simplifică şi automatizează operaţiunile de stocuri: recepţii marfă, inventar, transferuri, consumuri, vânzări;
 • Situaţia în timp real a stocurilor din toate punctele de lucru;
 • Conectarea automată a depozitelor şi centralizarea operaţiilor efectuate în toate punctele de lucru;
 • Rapoarte exacte şi detaliate: stoc cantitativ şi valoric la orice dată, fişa de magazie, evoluţie stoc, balanţă stoc.

Facturare online

Gestiune stocuri

Evidenţă facturi
furnizori

Rapoarte vânzări

Facturare automată
contracteGestiunea stocurilor de mărfuri pentru depozit şi magazin

 • Lucrul cu gestiuni de tip en-gros (depozite şi magazine online);
 • Lucrul cu gestiuni de tip magazine cu amănuntul;
 • Urmărirea cantitativ-valorică a stocurilor;
 • Evidenţa stocurilor după metoda FIFO (“first in-first out”);
 • Sistem multi-depozit – permite crearea şi gestionarea unui număr nelimitat de gestiuni în cadrul firmei şi urmărirea stocurilor de mărfuri pentru fiecare gestiune în parte;
 • Conectarea automată a depozitelor şi punctelor de lucru dispersate teritorial;
 • Sistem multi-utilizator - utilizare de pe mai multe calculatoare concomitent şi centralizarea automată a datelor şi operaţiilor într-o bază de date unică.


Intrări. Recepţii marfă

 • Înregistrare facturi de marfă şi întocmire NIR;
 • Înregistrare şi evidenţă facturi servicii;
 • Generare NIR cu TVA, NIR fără TVA;
 • NIR pe bază de: facturi, avize, facturi import, achiziţii intracomunitare;
 • Repartizarea proporţională a costurilor de transport şi a costurilor adiţionale pentru mărfurile recepţionate;
 • Repartizarea automată a discountului în preţul de achiziţie;
 • Preluare Stoc Iniţial din .xls.


Ieşiri. Vânzări, consumuri, transferuri

 • Integrare completă cu modulul de Facturare: generare Facturi, Avize, Proforme, Chitanţe;
 • Integrare cu casa de marcat şi emitere bon fiscal pentru magazine cu amănuntul;
 • Actualizare stoc în timp real;
 • Actualizare stoc pe baza Facturii Storno şi NIR-ului Storno;
 • La întocmirea documentelor de vânzare, avertizarea utilizatorului în cazul în care cantitatea specificată depăşeşte cantitatea din stoc şi dacă preţul de vânzare este sub preţul de achiziţie.Automatizare operaţiuni stocuri: recepţii, inventar, transferuri, vânzări

 • Suport pentru inventarierea periodică a gestiunilor şi generarea Listelor de Inventar;
 • Reconcilierea stocului scriptic şi faptic şi generarea automată a Notei de reglare stoc, cantitativ şi valoric;
 • Transfer între depozite, cu întocmire simultană Aviz şi a NIR;
 • Transfer depozit-depozit cu identificarea automată a preţului de achiziţie;
 • Transfer depozit-magazin cu identificarea automată a preţului de achiziţie şi a celui de vânzare sau posibilitatea de stabilire a preţului de vânzare la transfer.


Controlul Stocurilor

 • Evidenţierea stocului cantitativ şi valoric la orice dată, pe gestiuni;
 • Urmărirea stocurilor cu ajutorul rapoartelor specifice: Stoc Curent, Balanţă de stoc, Fişă de magazie, Evoluţie stoc;
 • Evidenţierea stocului disponibil la întocmirea Facturii de vânzare.Managementul articolelor

 • Gestiunea articolelor de tip servicii (nestocabile) şi produse stocabile;
 • Urmărirea produselor dupa coduri unice;
 • Căutarea articolelor după denumire sau cod;
 • Organizarea pe categorii a articolelor;
 • Evidenţa preţului de vânzare al produselor şi serviciilor în orice monedă, cu conversie automată la vânzare.
 • Posibilitatea de a seta și afișa pe factură coduri de produs în funcție de client


 • Posibilitatea de a seta și afișa pe factură coduri de produs în funcție de client